شرکت سبک بتن پرتیکان موفق به راه اندازی یک هایپر مارکت ساختمانی در کشور عمان گردیده است و از کلیه تجار و تولید کنندگان ایرانی که محصولاتی مرتبط با زمینه ساختمانی دارند دعوت به عمل آورد تا در این هاپیر مارکت، یک شو روم را به خود اختصاص داده و محصولات و یا خدمات خود را به نمایش بگذارند. این هایپر مارکت با نام Iranian mall در عمان مشغول به فعالیت می باشد.