مزایا و ویژگی های بتن سبک

از دیگر مزایای استفاده از بتن سبک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) کاهش بار مرده ساختمان
۲) ایمنی بهتر سازه در برابر بحران های طبیعی از جمله زلزله با پرداخت هزینه کمتر
۳) امکان اجرای سازه های مرتفع با ایمنی مناسب
۴) عایق بهتر صوت و گرما
۵) کاهش مصرف میلگرد و بالطبع صرفه جویی در هزینه ها

از دیگر مزایای افزایش مقاومت فشاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱) کاهش ابعاد المان های سازه مانند تیر ، ستون ، فونداسیون
۲) کاهش مصرف بتن و بالطبع صرفه جویی در هزینه ها
۳) مدول الاستیسیته ی بالاتر
۴) امکان اجرای طرح های خاص معماری