ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی

در طراحی آشپزخانه و دکوراسیون آن می توان از سنگ مصنوعی بهره گرفت. این نوع سنگ ها دارای ویژگی های زیادی از جمله نصب آسان، تحمل حرارتی بالا، قابلیت تمیز شوندگی راحت و … بوده و نسبت به سنگ های طبیعی نیز قیمت کمتری دارند. تنوع و رنگ های متفادت سنگ های مصنوعی می تواند فضای بسیار زیبا و دل نشینی را برای آشپزخانه ایجاد کند.

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

 

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه این بخش برخی از ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک و همچنین سنک دکوراتیو آورده شده است. استفاده از این سنگ ها در دکوراسیون داخلی می تواند ایده های بسیار خلاقانه ای را برای طراحان ایجاد کند و زیبایی منحصر به فردی را به نمای داخلی ساختمان دهد.

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

in

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو

در تصاویر زیر برخی ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آورده شده است. این نوع سنگ ها دارای مقاومت حرارتی بالایی بوده و استفاده از آن ها می تواند موجب جذابیت و زیبایی هر چه بیشتر شومینه شود.

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 16

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 15

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 14

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 13

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 12

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 11

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 10

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 9

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 8

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 7

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 6

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 4

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 3

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 2

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 1

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی

در این بخش با برخی ایده های اجراشده برای ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا می شود. استفاده از این نوع سنگ ها مزایای زیادی را نسبت به سنگ های طبیعی به همراه داشته و زیبایی بیشتری به ساختمان می بخشد. سنگ نما در طراحی یک ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

 

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از این نوع سنگ ها علاوه بر زیبایی می تواند برای اعضای خانواده آرامش بخش نیز باشد.

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

 

ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. همانطور که در تصاویر مشخص است استفاده از این نوع سنگ ها زیبایی خارق العاده ای به طراحی ها بخشیده است.

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 1

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 2

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 3

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 4

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 5

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 6

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 7

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 8

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 9

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 10

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 11

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 12

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 13

 

ایده های طراحی حمام با سنگ مصنوعی

ایده های طراحی دیوار و دکوراسیون حمام با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی حمام با استفاده از سنگ های مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از سنگ مصنوعی در حمام می تواند زیبایی فوق العاده ای به دیوارها بدهد.

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-1

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-2

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-3

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-4

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-5

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-6

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-7

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-8

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-9

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-10

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-11

 

 

حضور مدیر محترم سازمان قطار شهری اصفهان در شرکت سبک بتن پرتیکان

شرکت سبک بتن پرتیکان در روز یکشنبه مورخ ۲۱/ ۳ / ۱۳۹۶ در دفتر این شرکت میزبان حضور جناب آقای مهندس بنکدار مدیر محترم سازمان قطار شهری اصفهان به همراه تیم کارشناسی ایشان بود. این عزیزان از محصولات جدید شرکت استقبال کرده و تمایل خود را بابت شروع همکاری ها در بخش قطار شهری و محوطه سازی آنها نشان دادند. شرکت سبک بتن پرتیکان امیدوار است تا این جلسه مفتح باب همکاری های آتی باشد.

 

سفر به کشورهای خلیج فارس و عقد قرارداد با آنها به منظور افزایش صادرات به این مناطق

خلیج فارس از جمله مناطق آبی جهان است که امروزه به یکی از کانون های اصلی بحران و اختلا ف بین المللی تبدیل شده است. این منطقه از جنبه های گوناگون دارای ویژگی های متمایزی در مقایسه با سایر مناطق آبی و خشکی های جهان است که به آن اهمیت و برجستگی های فوق العاده ای بخشیده است. اهمیت فزاینده آن نیز باعث بروز برخی اختلافات و منازعات اقتصادی و به خصوص سیاسی شده است. منطقه ای نفت خیز که از مهمترین مناطق تامین نفت جهان محسوب می شود.
همچنین منطقه خلیج فارس یکی از مناطق راهبردی دنیا محسوب می شود، البته موقعیت و اهمیت ژئوپلتیکی و راهبردی مساله جدیدی نیست، بلکه از قرن ها قبل امری شناخته شده و مورد قبول عام بوده است.” خلیج فارس از نظر راهبردی از موقعیت ممتاز و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به علت واقع شدن در مسیر راه های دریایی (دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ) و اتصال آب های آن به سواحل ایران، عراق، عربستان و کشورهای جنوبی آن از زمان های دور مورد توجه و محل رفت و آمد ملت های دریانورد و تجارت پیشه شرق و غرب بوده است. به طور کلی اهمیت ژئوپلتیک خلیج فارس به خاطر سه عامل مهم بازار صدور کالا و تجهیزات نظامی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز است که در قرون اخیر مورد توجه ابرقدرت ها و کشورهای بزرگ صنعتی بوده است .