بازدید دبیر محترم انجمن انبوه سازان اصفهان از شرکت سبک بتن پرتیکان

جناب آقای احمد تولا دبیر محترم انجمن انبوه سازان اصفهان در بازدیدی از محصولات شرکت پرتیکان ضمن ابراز خرسندی از تولید چنین محصولات و تولیداتی در داخل کشور، ابراز امیدواری کرد که بتوان از این محصولات در پروژه های بزرگ و معتبر ساختمانی استفاده کرد و با تعریف پروژه های مشارکت ، افزایش همکاری ها را داشته باشیم.