ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی

در طراحی آشپزخانه و دکوراسیون آن می توان از سنگ مصنوعی بهره گرفت. این نوع سنگ ها دارای ویژگی های زیادی از جمله نصب آسان، تحمل حرارتی بالا، قابلیت تمیز شوندگی راحت و … بوده و نسبت به سنگ های طبیعی نیز قیمت کمتری دارند. تنوع و رنگ های متفادت سنگ های مصنوعی می تواند فضای بسیار زیبا و دل نشینی را برای آشپزخانه ایجاد کند.

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

 

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه این بخش برخی از ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک و همچنین سنک دکوراتیو آورده شده است. استفاده از این سنگ ها در دکوراسیون داخلی می تواند ایده های بسیار خلاقانه ای را برای طراحان ایجاد کند و زیبایی منحصر به فردی را به نمای داخلی ساختمان دهد.

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

in

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو

در تصاویر زیر برخی ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آورده شده است. این نوع سنگ ها دارای مقاومت حرارتی بالایی بوده و استفاده از آن ها می تواند موجب جذابیت و زیبایی هر چه بیشتر شومینه شود.

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 16

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 15

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 14

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 13

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 12

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 11

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 10

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 9

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 8

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 7

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 6

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 4

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 3

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 2

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 1

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی

در این بخش با برخی ایده های اجراشده برای ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا می شود. استفاده از این نوع سنگ ها مزایای زیادی را نسبت به سنگ های طبیعی به همراه داشته و زیبایی بیشتری به ساختمان می بخشد. سنگ نما در طراحی یک ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

 

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از این نوع سنگ ها علاوه بر زیبایی می تواند برای اعضای خانواده آرامش بخش نیز باشد.

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

 

ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. همانطور که در تصاویر مشخص است استفاده از این نوع سنگ ها زیبایی خارق العاده ای به طراحی ها بخشیده است.

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 1

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 2

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 3

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 4

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 5

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 6

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 7

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 8

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 9

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 10

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 11

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 12

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 13

 

ایده های طراحی حمام با سنگ مصنوعی

ایده های طراحی دیوار و دکوراسیون حمام با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی حمام با استفاده از سنگ های مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از سنگ مصنوعی در حمام می تواند زیبایی فوق العاده ای به دیوارها بدهد.

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-1

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-2

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-3

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-4

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-5

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-6

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-7

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-8

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-9

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-10

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-11

 

 

بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک است. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین نامه ها در مورد برش پانچینگ دالها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دالهای ساخته شده از بتن معمولی می باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط برای دالهای بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

در این تحقیق شش نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه های معدنی سبک ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دالها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دال ها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد. نمونه های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییر مکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه گیری شده است.

با توحه به داده های بدست آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترک ها، روابط بار-تغییرمکان و سختی هر یک از نمونه ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین نامه ای مقایسه شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که دالهای بتنی ساخته شده از پوکه های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل آوری مناسب می تواند در سازه های مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود مقاله

روش جلیقه ای مقاوم سازی ساختمان های بتنی با استفاده از بتن سبک خود متراکم

چکیده:

یکی از روش های مقاوم سازی سازه های بتنی روش جلیقه ای می باشد که در آن پوششی از بتن آرمه عضو بتنی ضعیف یا آسیب داده موجود را می پوشاند و به صورت یک مقطع مرکب عمل می کند. ضخامت جلیقه باید در حداقل ممکن باشد تا هم از فضای مفید ساختمان کمتر کاسته شود و هم افزایش وزن سازه در کمترین مقدار باشد. به علت تراکم میلگردهای تقویتی و محدودیت فضا، ویبره کردن بتن جلیقه با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. بتن سبک خود متراکم با مقاومت و دوام کافی می تواند بر این مشکلات فائق آید و بدون نیاز به ویبره نمودن تحت اثر وزن خود و بدون جداشدگی در گوشه و کنار قالب جای گرفته و متراکم شود و امتیاز کاهش وزن را به همراه داشته باشد. در این مقاله ضمن مروری بر خصوصیات بتن خود متراکم سبک و روش طرح اختلاط آن، امتیازات استفاده از این نوع بتن در ایجاد جلیقه های بتنی بررسی شده است.

دانلود مقاله

استفاده از خرده شیشه در بتن

مقدار زیادی از شیشه های مصرف شده دوباره بازیافت می شوند و قسمتی نیز برای مصارف گوناگون از جمله سنگدانه های بتن به کار می روند .مقدار زیادی از این مواد شرط لازم برای بازیافت را فراهم نمی کنند و این مواد برای دفن فرستاده می شوند. فضای مورد استفاده برای دفن قابل توجه است و این فضا می تواند برای مصارف دیگری به کار برده شود. شیشه یک قلیایی غیر پایدار است که در محیط بتن میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات ناشی از واکنش قلیایی – سیلیسی (ASR) شود. این ویژگی به عنوان یک مزیت در خرد کردن پودر شیشه و استفاده از آن به عنوان یک ماده پوزولانی در بتن استفاده شده است. رفتار دانه های بزرگ شیشه را در واکنش قلیایی در آزمایشگاه نمی توان با رفتار واقعی پودر شیشه در طبیعت برابر دانست. تجربه مزایای واکنش پوزولانی شیشه را در بتن مشخص کرده است. می توان در بعضی از مخلوطهای بتن تا %۳۰ وزن سیمان پودر شیشه اضافه کرد و به مقاومت مناسبی دست یافت.