سنگ مصنوعی

پیشرفت صنعـــت ساختمان و شهرسازی از یک سو و سلیقه هـــای و علائق متفاوت بشر از سوی دیگر این نیـــاز را به وجود آورد که سنگ هایی با طرح های جدید و البته مختلف و همچنین فاکتور هـــای فیزیکـــی و مکانیکـــی، کیفیـــت بالاتر و قیمـــت مناسب، در دسترس قرار گیرد. از این رو با رشد سریع جمعیت جهـــان و تفاوت در سلیقه افراد، دیگر سنگ های طبیعـــی پاسخ گوی این نیاز انسانـــی و سلیقه ای نبودند. بنابراین فشار بازار موجب گردید ترکیب علوم مهندسی و هنر جایگزین مناسبی را برای این چالش ارائه دهند. راه حل جدید در حقیقت آمیخته ای از گرایش های مختلف علوم مانند عمران، معماری، شیمی، فیزیک و … بود که با عنوان سنگ های مصنوعی شناخته می شوند. در سنگ مصنوعی، با ترکیب مواد و عناصر مختلف امکان ساخت سنگ هایی با زیبایی خاص، نمای یکدست و البته بدون تغییـــر در رنـــگ و طـــرح مدنظـــر تنها بـــا افـــزودن رنگ دانـــه و رزین سمنت پلاست وجود دارد. در این نوع از سنگ ها امکـــان استفاده از سایر اجزای صنعتی مانند قطعـــات فلـــزی، دانه هـــای فسیلـــی و همچنین قطعـــاتی از سنگ هـــای قیمتـــی به عنوان بخشی از ساختـــار سنـــگ وجود دارد که در نهایت علاوه بر بهبود ویژگی های فیزیکی سنگ سبب زیباتـــر و منحصر به فرد شدن طرح هـــا و مدل های سنگ مصنوعی می شـــود.

سنگ مصنوعی داخل ساختمان
سنگ مصنوعی داخل ساختمان

سنگ مصنوعی چیست؟

سنگ مصنوعی (معادل واژه انگلیسی Artificial stone) ترکیبی از سنگ‌ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر است که مواد اولیه سنگ مصنوعی شامل ترکیباتی نظیر سیمان و افزودنی های پلیمری است که سبب کاهش وزن و نصب سریع تر در آن ها خواهد شد. ایده ساخت سنگ مصنوعی به واسطه افزایش زیبایی و تنوع طرح و رنگ در نمای داخلی و نمای بیرونی ساختمان ها، سنگ فرش و کف پوش ها و همچنین محوطه سازی های بیرونی پدید آمد. تولید سنگ مصنوعی، پاسخی به نیاز سلیقه های مختلف در طراحی و فاکتورهای فیزیکی و مکانیکی با کیفیت و هزینه بهینه است.

یکی از ویژگی های مهم در سنگ های مصنوعی وزن، ضخامت و قیمت کمتر آن ها نسبت به سنگ های طبیعی است. از آنجا که سنگ های مصنوعی از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزاینده دیگر ساخته می شوند دارای قیمت کمتری نسبت به سنگ های طبیعی هستند. همچنین برای آماده نمودن یک سنگ طبیعی و استفاده آن در صنعت باید کارهای زیادی بر روی آن انجام گیرد که اجرای فرایندهای آن هزینه بر خواهد بود. سنگ مصنوعی به دلیل ساخته شده از سیمان دارای عمر مفیدی بوده و برای کار در نماهای بیرونی،کف و… بسیار مناسب میباشند و میتوانند دوام بسیار بالایی از خود نشان دهند. سنگ های مصنوعی به دلیل اینکه در ترکیبات خود دارای درصدی از رس هستند میوانند مقاومت خوبی در برابر گرما از خود نشان بدهند و به این صورت میتوانند در سازه های شومینه ای و نزدیک به حرارت بالا بکار بروند بدون هیچ مشکلی. در سنگ های مهندسی میتوان حفره هایی ایجاد کرد و لوله هایی را عبور داد و سیم های برق را در میان آنها عبور داد. قابلیت توان و استحکام این سنگ ها کاملا به خودمان بستگی دارد و میتوان به توجه به مکان مورد استفاده استحکام آنها را افزایش و یا کاهش داد که این موضوع میتواند از نظر اقتصادی هم بسیار مقرون به صرفه باشد. از انواع سنگ های مصنوعی میتوان به: سمنت پلاست،مرمر و گرانیت،کورین،اونیکس،کوارتز،کفپوش یکپارچه پلیمری و… باتوجه به ترکیبات فنی این نوع محصولات میتوان در مکان های مختلف و در اشکال متنوع و گوناگون از آنها بهره برد.مانند: کفپوش و مو.اییک های رنگی پلیمری نمای آنتیک نما با طرح ساده،نما دکوراتیو سنگ گیوتینی انواع نمای مشبک نما سنتی حجاری اسلیمی ستون های سنگی نرده های سنگی پله گلدان کتیبه سنگ مزار جدول های رنگی میز و صندلی یکی از انواع سنگ های مصنوعی سنگ اونیکس است که این نوع از سنگ قابلیت عبور نور را از خود دارد که میتوان بعنوان سنگ های مصنوعی رودخانه ای،نورپردازی دیوار ها و پارتیشن ها بسیار مناسب میباشد. در تولید این نوع سنگ تکنولوژی تولید سنگ مرمر و کورین استفاده شده.این سنگ ها قابلیت خم شدگی بسیاری دارند و بسیار راحت نصب میشوند و همینطور تنوع بسیار بالایی در رنگ و طرح را دارا میباشد.سنگ های مهندسی مزایای زیادی دارند که میتوان به قابلیت شستشوی اسان و بدون مشکل آنها توجه ویژه ای کرد. سنگ های مهندسی ضد گرد وخاک هستند و امکان نفوذ مایعات در آنها بسیار کم است. سنگ مصنوعی بسیار ضدخش بوده و در مقاومت و دوام در حدود ۵ برابر سنگ های معمولی بهتر عمل میکند. در سنگ های مصنوعبا توجه به آن سنگ های مصنوعی دیگر نیازی به این فرایندها ندارند و در کنار آن می توان از طرح ها و رنگ های مختلف متناسب با سلیقه مشتری تولید نمود. یک نکته دیگر در تولید سنگ های مصنوعی ضخامت کمتر آن ها است که با توجه به مقاومت ساختاری بکار رفته در آن ها می توان از آن ها در فنداسیون های خاص با توانایی بالا بهره گرفت. سنگ های مصنوعی به دلیل رس بکار رفته در آن ها دارای قابلیت تحمل گرمایی بالایی هستند که این ویژگی سبب شده از آن در ساخت فضای خارجی و شومینه بهره برد. همچنین به دلیل بکار رفتن سیمان در آن همانند دیگر محصولات سیمانی عمر مفید بالایی خواهد داشت.

سنگ مصنوعی

تفاوت با سنگ های طبیعی

از منظر قیمت، سنگ های مصنوعی به دلیل نحوه تولید و انتقال آن به بازار و البته ویژگی هایی مانند وزن و ضخامت کمتر دارای قیمتی به مراتب کمتر از سنگ های مصنوعی هستند. از سوی دیگر با انتخاب عناصر افزودنی متفاوت می توان مقاومت ساختاری آن ها را تا حد بسیار زیادی افزایش داد.

تاریخچه سنگ مصنوعی

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هایی از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یونانیان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش می دادند. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎری ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.در مواد اولیه سنگ مصنوعی از سیمان، رس‌ها، آگرگات ‌های سنگ ‌های ضایعاتی و خاک‌ های سبک وزن استفاده می ‌شود. برای بهره‌گیری از رنگ ‌های مختلف و زیبایی سنگ‌ مصنوعی از رنگ دانه های اکسید آهن استفاده می شود.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

سنگ مصنوعی
سنگ مصنوعی

اما می توان گفت فناوری تولید سنگ مصنوعی به شکل امروزی از حدود سال ۱۹۶۰ و در کشور ایتالیا شکل گرفت. بدین ترتیب کارخانه های تولید سنگ مصنوعی با سرعت در این کشور شروع به فعالیت کردند.پ

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ.

ویژگی های سنگ مصنوعی

 • وزن بسیار سبک تر نسبت به انواع طبیعی آن ها

وزن سنگ های مصنوعی در حدود ۱۵ کیلوگرم برای هر مترمربع است

 • طرح ها جذاب

ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

 • رنگ های متنوع

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

 • ضخامت کم

ضخامت سنگ های مصنوعی در مقایسه با مقاومت بالای آنها بسیار پایین است

 • عمر بسیار زیاد

این نوع از سنگ ها با وجود حفظ سایر ویژگی های خود دارای عمر مفید بالا هستند. تکنولوژی تولید این محصولات با ترکیب سیمان های کیفیت بالا، عمر مفید استفاده از سنگ مصنوعی را تا بیش از ۳۰ سال تضمین می نماید .

 • مقاومت بالا

بر اساس آزمایش های صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮی و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداری ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدار هستند.

 • امکان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه

در موارد خاص و در صورت نیاز مشتری محصول نهایی می تواند مطابق با طرح و رنگ پیشنهادی طراحی و تولید شود.

تکنولوژی ساخت سنگ مصنوعی

معمولا ﻣﻮادی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳنگ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود به گونه ای تعیین می شوند ﻛـﻪ محصول نهایی ﺑـﺮای استفاده در ﻛﺎرﻫـﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن چه در ﻛﻒ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎ اﻳﺪه‌آل و مناسب ﺑﺎﺷﺪ. فناوری ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ وﻳﺒـﺮه-ﭘـﺮس و ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ، ﮔﺮاﻧﻴﺖﻫﺎ، و ﺳـﻨﮕﻬﺎی ﺳﻴﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺧﻮاﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ %۷۵ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ.

کاربرد سنگ مصنوعی

همانطور که پیش از این نیز بیان شد ایده ساخت و تولید سنگ مصنوعی از آنجا شکل گرفت که طراحان و معماران ساختمانی جهت زیباتر و منحصربه فردتر کردن فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان از جمله کفپوش ها و نمای دیوار به سنگ هایی با فاکتورهای مد نظر خود نیاز داشتند. این موارد استفاده موجب ظهور سنگ های مصنوعی شدند. اما کاربرد آن ها منحصر به این چند بخش نشد و روز به روز به تغییر سلیقه ها و نیاز جامعه کاربردهای جدیدتری پیش روی این نوع محصولات قرار گرفت. بطور خلاصه اصلی ترین کاربردهای سنگ مصنوعی را می توان شامل موارد زیر بر شمرد:

 • نمای بیرونی ساختمان
 • نمای داخلی ساختمان
 • محوطه های داخل حیاط خانه
 • زیباسازی فضای شهری
 • کف پوش و سنگ فرش
 • نمای داخل سرویس های بهداشتی و حمام
 • نمای شومینه
 • نمای ستون های ساختمان
 • نمای پنجره
 • راه پله
 • تزیین ویلا و باغ ها

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی

در طراحی آشپزخانه و دکوراسیون آن می توان از سنگ مصنوعی بهره گرفت. این نوع سنگ ها دارای ویژگی های زیادی از جمله نصب آسان، تحمل حرارتی بالا، قابلیت تمیز شوندگی راحت و … بوده و نسبت به سنگ های طبیعی نیز قیمت کمتری دارند. تنوع و رنگ های متفادت سنگ های مصنوعی می تواند فضای بسیار زیبا و دل نشینی را برای آشپزخانه ایجاد کند.

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی آشپزخانه با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

 

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه این بخش برخی از ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک و همچنین سنک دکوراتیو آورده شده است. استفاده از این سنگ ها در دکوراسیون داخلی می تواند ایده های بسیار خلاقانه ای را برای طراحان ایجاد کند و زیبایی منحصر به فردی را به نمای داخلی ساختمان دهد.

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی دکوراسوین داخلی با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

in

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو

در تصاویر زیر برخی ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آورده شده است. این نوع سنگ ها دارای مقاومت حرارتی بالایی بوده و استفاده از آن ها می تواند موجب جذابیت و زیبایی هر چه بیشتر شومینه شود.

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 16

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 15

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 14

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 13

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 12

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 11

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 10

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 9

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 8

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 7

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 6

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 4

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 3

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 2

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 1

 

ایده های طراحی شومینه با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ دکوراتیو - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی

در این بخش با برخی ایده های اجراشده برای ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا می شود. استفاده از این نوع سنگ ها مزایای زیادی را نسبت به سنگ های طبیعی به همراه داشته و زیبایی بیشتری به ساختمان می بخشد. سنگ نما در طراحی یک ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 12

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 13

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 14

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 15

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 16

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 17

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 18

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 19

ایده های طراحی نمای ساختمان با استفاده از سنگ مصنوعی - 20

 

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از این نوع سنگ ها علاوه بر زیبایی می تواند برای اعضای خانواده آرامش بخش نیز باشد.

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 1

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 2

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 3

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 4

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 5

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 6

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 7

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 8

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 9

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 10

ایده های طراحی اتاق خواب با استفاده از سنگ مصنوعی - 11

 

ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی ایده های طراحی باربیکیو و آشپزخانه بیرونی با استفاده از سنگ مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. همانطور که در تصاویر مشخص است استفاده از این نوع سنگ ها زیبایی خارق العاده ای به طراحی ها بخشیده است.

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 1

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 2

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 3

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 4

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 5

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 6

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 7

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 8

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 9

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 10

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 11

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 12

ایده های استفاده از سنگ مصنوعی در طراحی باربیکیو - 13

 

ایده های طراحی حمام با سنگ مصنوعی

ایده های طراحی دیوار و دکوراسیون حمام با استفاده از سنگ مصنوعی

در ادامه با برخی از ایده های طراحی حمام با استفاده از سنگ های مصنوعی و سنگ آنتیک آشنا خواهید شد. استفاده از سنگ مصنوعی در حمام می تواند زیبایی فوق العاده ای به دیوارها بدهد.

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-1

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-2

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-3

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-4

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-5

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-6

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-7

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-8

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-9

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-10

طراحی حمام با استفاده از سنگ مصنوعی-11

 

 

مروری بر بتن های نیمه شفاف یا سوگذران

از حدود هزاران سال پیش، یعنی از زمانی که رومی ها مبدع استفاده از مصالح جدید در ساختمان ها شدند و در قرن نوزدهم بتن به معنای امروزی شکل گرفت و توسعه یافت تا به امروز میلیونها تُن از این ماده مقاوم در ساختمانها، سدها، خیابانها و… ساخته شده است. بطوری که امروزه از آن بعنوان یکی از مهمترین عناصر سازه ای یاد می کنند. تحقیقاتی که بر روی عناصر شکیل دهنده بتن انجام شده بیشتر در جهت تامین مقاومت و خواص دیگرآن از جمله کارآیی، دوام ، نفوذ پذیری و غیره بوده است. اما امروزه پیشرفتهای تکنولوژی، گسترش مراکز تحقیقاتی و کنار آن، دگرگونی نیازها و خواسته های معماران از مصالحساختمانی، سبب شده که از ویژگی و خواص دیگر این ماده نیز استفاده گردد، بطوری که امروزه محصولات مختلفی از جمله بتنهای تزئینی با تکنیکهای حکاکی کردن، منقوش کردن، صیقل دادن و … بتن های سو گذران ( نیمه شفاف )، بتن خود متراکم، بتن هوشمند، بتن شکل پذیر ( داکتایل ) می توانند نقش بتن را در ساخت و ساز شهری دگرگون نمایند. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به روش ساخت این نوع بتن برای اولین بار در ایران، به بررسی کاربردهای بتن در معماری به و یژه بتن عبوردهنده نور و بتن سازه معماری خواهیم پرداخت. این نوع بتن ترکیبی از بتن خودمتراکم و فیبرهای نوری است که به اشکال مختلف به صورت سازه ای، نیمه سازه ای و غیر سازه ای استفاده می گردد. این نوع بتن از مخلوط فیبرهای شیشه ای به قطر ۲ و بتن خودمتراکم بدست می آید و بصورت پانلها و قطعات پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرد که علاوه بر مقاومت فشاری مناسب، قابلیت زیبائی شناسی عبور دهندگی نور را نیز دارا می باشد.

ادامه مطلب …

بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک است. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین نامه ها در مورد برش پانچینگ دالها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دالهای ساخته شده از بتن معمولی می باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط برای دالهای بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

در این تحقیق شش نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه های معدنی سبک ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دالها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دال ها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد. نمونه های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییر مکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه گیری شده است.

با توحه به داده های بدست آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترک ها، روابط بار-تغییرمکان و سختی هر یک از نمونه ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین نامه ای مقایسه شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که دالهای بتنی ساخته شده از پوکه های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل آوری مناسب می تواند در سازه های مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود مقاله