منشور اخلاقی صنایع تولیدی پرتیکان

تلفن : ۹ الی ۲۴۳۶ ۳۳۹۳-۰۳۱

صنایع تولیدی پرتیکان

متن منشور اخلاقی صنایع تولیدی پرتیکان

الف-منشور اخلاقی شرکت با محوریت مشتریان و رقبا

 • پایبندی به فرهنگ کار و تلاش، خدمت‌رسانی و رضایت مشتریان، ذینفعان و ارباب رجوع
 • وظیفه شناسی، وقت شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد
 • توجیه کامل طرف‌های تجاری شرکت و ایجاد روابط شفاف کاری با آنها
 • رفتار منصفانه با مشتریان شرکت (داخلی، خارجی)
 • توجه به نظرات مشتریان شرکت و سعی در تأمین خواسته‌های آنها
 • تضمین فرآیندهای دقیق مالی و محافظت از اموال و دارایی دیگران
 • رعایت منزلت و حقوق انسانی و شهروندی
 • صداقت و درستی در تبادل اطلاعات و حفظ اطلاعات مربوط به مشتری
 • احترام به رقبا و رویکرد منصفانه
 • پرهیز از شایعه‌سازی، تهمت، تخریب و تبلیغات سوء و هرگونه اقدامی که اعتماد متقابل را تضعیف نماید.
 • جمع‌آوری اطلاعات بازار بر اساس روش‌های اخلاقی مبتنی بر هوشمندی رقابتی و نه جاسوسی اطلاعاتی
 • پرهیز از ایجاد انحصار غیر اخلاقی و محیط غیر رقابتی در بازار
 • پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی‌نفوذ در شرکت‌های رقیب
 • پذیرش ورود و حضور رقبا در محیط سالم رقابتی
 • پرهیز از استفاده شیوه‌های بازاریابی تهاجمی و تخریبی برای حفظ سهم بازار (دمپینگ)
 • ترویج اخلاق حرفه‌ای نزد رقبا
 • حفظ حریم و رازداری رقبا

ب-منشور اخلاقی داخلی شرکت

 • پایبندی به ارزش‌های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک
 • حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت‌شناسی در مواجهه با ارباب رجوع و همکاران
 • رعایت احترام، ادب، متانت و خوشرویی نسبت به مشتریان، همکاران و مراجعین و پایبندی به فرهنگ
 • نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و اعتماد متقابل
 • ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و کوشش و اهتمام در بالا بردن کیفیت خدمات
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی با درک صحیح در نیل به اهداف سازمانی
 • رازداری و خودداری از افشای موارد و اسناد طبقه‌بندی شده سازمان و پرهیز از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر محق
 • همسویی اهداف فردی با اهداف شرکت و احساس مسئولیت شغلی، سازمانی و اجتماعی
 • مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن
 • احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت‌دهی به منافع سازمانی
 • ارتقای تجربه و توسعه دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران در چارچوب ضوابط شرکت
 • احترام به فرهنگ، آداب و سنن و اعتقادات همکاران اعم از خارجی یا ایرانی

صنایع تولیدی پرتیکان نیز بر خود الزام می‌داند تا در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندی‌های همکاران، ایجاد فرصت ارتقای شغلی، تأمین رفاه، پرداخت حقوق عادلانه و مکفی و ایجاد نظام عادلانه پاداش، تلاش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی و شایسته‌سالاری گام بردارد.