تلفن : ۹ الی ۳۳۹۳۲۴۶۳-۰۳۱

صنایع تولیدی پرتیکان

متن منشور اخلاقی صنایع تولیدی پرتیکان

الف-منشور اخلاقی شرکت با محوریت مشتریان و رقبا

 • پایبندی به فرهنگ کار و تلاش و خدمت رسانی و رضایت مشتریان، ذینفعان و ارباب رجوع
 • وظیفه شناسی،وقت شناسی،آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد
 • توجیه کامل طرف های تجاری شرکت و ایجاد روابط شفاف کاری با آنها
 • رفتار منصفانه با مشتریان شرکت (داخلی،خارجی)
 • توجه به نظرات مشتریان شرکت و سعی در تامین آنها
 • تضمین فرآیندهای دقیق مالی و محافظت از اموال و دارایی دیگران
 • رعایت منزلت و حقوق انسانی و شهروندی
 • صداقت و درستی در تبادل اطلاعات و حفظ اطلاعات مربوط به مشتری
 • احترام به رقبا و رویکرد منصفانه
 • پرهیز از شایعه سازی، تهمت، تخریب و تبلیغات سوء و هرگونه اقدامی که اعتماد متقابل را تضعیف نماید
 • جمع آوری اطلاعات بازار بر اساس روش های اخلاقی مبتنی بر هوشمندی رقابتی و نه جاسوسی اطلاعاتی
 • پرهیز از ایجاد انحصار غیر اخلاقی و محیط غیر رقابتی در بازار
 • پرهیز از برقراری روابط مالی با اشخاص ذی نفوذ در شرکت های رقیب
 • پذیرش ورود و حضور رقبا در محیط سالم رقابتی
 • پرهیز از استفاده شیوه های بازاریابی تهاجمی و تخریبی برای حفظ سهم بازار(دمپینگ)
 • ترویج اخلاق حرفه ای نزد رقبا
 • حفظ حریم و رازداری رقبا

ب-منشور اخلاقی داخلی شرکت

 • پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل پندار نیک،گفتار نیک، کردار نیک
 • حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در مواجهه با ارباب رجوع و همکاران
 • رعایت احترام، ادب، متانت و خوشرویی نسبت به مشتریان، همکاران و مراجعین و پایبندی به فرهنگ
 • نقدپذیری،پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل
 • ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و کوشش و اهتمام در بالا بردن کیفیت خدمات
 • استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی با درک صحیح در نیل به اهداف سازمانی
 • رازداری و خودداری از افشای موارد و اسناد طبقه بندی شده سازمان و پرهیز از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر محق
 • همسویی اهداف فردی با اهداف شرکت و احساس مسئولیت شغلی، سازمانی و اجتماعی
 • مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن
 • احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی با اولویت دهی به منافع سازمانی
 • ارتقای تجربه و توسعه دانش سازمانی به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران در چارچوب ضوابط شرکت
 • احترام به فرهنگ،آداب و سنن و اعتقادات همکاران اعم از خارجی یا ایرانی

صنایع تولیدی پرتیکان نیز بر خود الزام می داند تا در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندی های همکاران، ایجاد فرصت ارتقای شغلی، تامین رفاه، پرداخت حقوق عادلانه و مکفی و ایجاد نظام عادلانه پاداش، تلاش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی و شایسته سالاری گام بردارد.